100% donaties/giften voor onze projecten

Bij Stichting HelpTeamWork vinden we het belangrijk dat jouw donatie voor de volle 100% ten goede komt aan de kinderen in onze projecten. Onmogelijk? Wij laten graag zien dat dat kan. We vinden dat dat moet!

We bereiken deze 100%-doelstelling door hard te werken; samen met de inzet van de vrijwilligers. Ook vinden we het onze plicht om kritisch te kijken naar de uitgaven. En als een uitgave echt nodig is, doen we ons uiterste beste om hiervoor een sponsor te vinden. Zo wordt elke uitgave gesponsord, zodat iedere donatie geheel ten goede komt aan onze goede projecten.

Financiële boekhouding

De financiële boekhouding van HelpTeamWork wordt jaarlijks gecontroleerd door 2 financiële partijen en hierbij wordt expliciet gekeken en vastgesteld of HelpTeamWork aan de 100%-doelstelling heeft voldaan. Jaarrekeningen zijn op aanvraag beschikbaar.

Jaarverslag HelpTeamWork 2022

Jaarverslag HelpTeamWork 2021

Jaarverslag HelpTeamwork 2020

Jaarverslag HelpTeamWork 2019

jaarverslag HelpTeamWork 2015

jaarverslag HelpTeamWork 2014

jaarverslag HelpTeamWork 2013

jaarverslag HelpTeamWork 2011/2012