Doneer en help mee

Jouw hulp kan het verschil maken! Jouw gift voor de volle 100% ingezet t.b.v. een hoopvolle toekomst van anderen. Steun onze projecten en maak je gift over op:

Bankrekeningnummer.: NL50 RABO 0166 8955 12 (Rabobank)
t.n.v. Stichting HelpTeamWork
te Zwolle
o.v.v.: ‘………..…’ (bijv. ‘project Kenia’)

Meer informatie over financieel steunen vind je hieronder:

Project Kenia: steun de kinderen op 2 manieren

 • Gift: Steun de kinderen met een eenmalige gift of doneer periodiek een vast bedrag
 • Word kindsponsor: voor € 27,50 per maand ben je al kindsponsor. Door kindsponsor te zijn zorg je ervoor dat één van de prachtige kinderen van Springs of Life in een veilig huis opgroeit, naar school kan gaan en zich kan ontwikkelen naar zijn of haar eigen toekomst.
  Als kindsponsor kun je persoonlijk contact onderhouden met het kind dat door jouw wordt gesteund. Kijk voor meer informatie op Word Kindsponsor of stuur een email naar gezinshuismombasa@helpteamwork.nl

Onze voornaamste drijfveer is dat we het belangrijk vinden dat de kinderen liefde ontvangen en dat ze het evangelie van Jezus horen. Door de financiële steun die wij geven, krijgen zij de mogelijkheden om zich te ontwikkelen en eventueel ook nog studeren voor een betere toekomst. Het is iets wat wij ook zouden willen vragen aan anderen: als je die financiële mogelijkheden hebt, overweeg dan om een kind te sponsoren. Van geven word je rijk.

Koos en Anneke Zandbergen
(kindsponsors van Shamim)

ANBI-regeling voor fiscaal voordeel

Sinds 26 oktober 2011 beschikken wij over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze ANBI status kan voordelig zijn voor zowel jou als donateur als ook voor ons. Wanneer je bijvoorbeeld per maand 30 euro aan HelpTeamWork schenkt, krijg je 10 tot 15 euro terug van de Belastingdienst. Exacte bedragen zijn afhankelijk van je eigen fiscale situatie en ook van het soort gift. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen ‘gewone giften’ (aftrekbaar boven 1% van uw inkomen) en ‘periodieke giften’ (volledig aftrekbaar). Belangrijkste voorwaarden voor de aftrek van periodieke giften zijn:

 • je doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
 • de gift is schriftelijk vastgelegd (neem contact met ons op en HelpTeamWork regelt de rest)
 • deze gift heeft een duur van minimaal 5 jaar
 • er staat geen tegenprestatie tegenover de gift

Meer informatie hierover kun je vinden op https://www.belastingdienst.nl/giften. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met onze penningmeester door te mailen naar info@helpteamwork.nl

Maatregelen m.b.t. Betrouwbaarheid & Vertrouwen in’t kort

 1. Stichting HelpTeamWork beschikt over de ANBI-status.
 2. HelpTeamWork hanteert een unieke 100%-doelstelling. HelpTeamWork maakt er een sport en gewoonte van om alle onkosten gesponsord te krijgen. Waar dat niet kan of lukt zoeken we specifieke sponsoren die de onvermijdelijke onkosten op zich willen nemen. Het behalen van de 100%-doelstelling wordt jaarlijks (kostenloos) getoetst door 2 gerenommeerde financiële partijen. Niet onbelangrijk: de 100% is over alle jaren behaald. M.a.w. jouw gegeven euro komt volledig ten goede aan onze projecten!
 3. De projecten binnen HelpTeamWork houden in het projectland nauwkeurig hun financiën bij, zowel m.b.t. inkomsten als uitgaven. Dat is één van de voorwaarden die we bij HelpTeamWork aan een project stellen om binnen HelpTeamWork te kunnen worden opgenomen en te blijven.
 4. Om fouten én fraude zoveel mogelijk te voorkomen én zo snel mogelijk te signaleren beheren minimaal 2 personen de financiën binnen HelpTeamWork, waaronder uiteraard de penningmeester.
 5. Alle Nederlandse donaties en financiële transacties worden door HelpTeamWork heel regelmatig bijgehouden in een online boekhouding. Donatie-overzichten worden hierbij verstrekt aan de Nederlandse projectleiders van het desbetreffende project.

Vertrouwen en controle

Stichting HelpTeamWork steunt projecten alleen als we het volste vertrouwen hebben in de mensen die het project leiden. Maar naast vertrouwen is ook helderheid in de uitvoering van het project en de behaalde resultaten een vereiste. Stichting HelpTeamWork past hiervoor in samenwerking met de projecten de volgende maatregelen toe:

 • Vastleggen bestedingsafspraken
 • Verstrekken kopie contracten/overeenkomsten/facturen/bonnen/contactgegevens
 • Oplevering 2-maandelijkse Highlight Reports
 • Skype-gesprekken eens per 2 maanden
 • Verstrekken van input t.b.v. nieuwsbrieven HelpTeamWork

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de controlemaatregelen het document ‘transparantie projecten en controlemaatregelen‘.

Naast bovenstaande maatregelen bezoekt HelpTeamWork heel regelmatig het project ter plaatse om maximaal betrokken te blijven bij de leiding en de doelgroep van het project. Tenslotte zoekt HelpTeamWork voor o.a. de controle de samenwerking met andere stichtingen en organisaties. Op deze manier kan controle kostenefficiënt worden uitgevoerd, maar kan ook van elkaars ervaringen worden geleerd.

100% t.b.v. van onze projecten

Jouw gift wordt voor de volle 100% besteed aan de projecten van HelpTeamWork. Wij kunnen dit garanderen doordat we louter en alleen met onbetaalde professionals en vrijwilligers werken. We verstrekken dan ook geen salarissen en geen enkele vergoedingen of onkostenvergoedingen. Ook voor acties zoeken we voor eventuele investeringen eerst een sponsor. Geen sponsor = Geen actie.
Kijk voor meer over onze 100%-doelstelling en over onze financiële verantwoording op: 100%-doelstelling_en_verantwoording

Geen CBF-keurmerk

Stichting HelpTeamWork heeft geen CBF-keurmerk. Deze keuze is bewust gemaakt, omdat de jaarlijkse kosten die CBF hiervoor rekent voor HelpTeamWork niet opwegen tegen ‘de waarde van dit keurmerk’. Het bestuur van HelpTeamWork hecht meer waarde aan de doelstelling van HelpTeamWork om 100% van de donaties ten goede te laten komen van onze projecten.

In plaats van het CBF-keurmerk streeft het bestuur van HelpTeamWork naar maximale transparantie rondom de bestedingen. Dit bereiken wij door o.a. de boekhouding gestructureerd vast te leggen in het een online boekhoudpakket. Tevens laten wij onze boekhouding jaarlijks controleren door twee gerenommeerde financiële partijen. De accountant stelt voor ons de financiële jaarrekening op. Wil je hier meer over weten naam dan contact met ons op.