Stichting HelpTeamWork gaat voor mensen, jong en/of oud, bijv. in Afrika, Zuid-Amerika of Azië die niet of nauwelijks uitzicht hebben op een menswaardig bestaan.

HelpTeamWork staat voor een aantal duidelijke kenmerken en kernwaarden. HelpTeamWork streeft naar de bundeling van projecten die gezamenlijk veel sterker staan én effectiever zijn dan wanneer deze projecten als individuele stichtingen opereren. Door samenwerking ontstaan grote voordelen o.a.:

 • kostenbesparing
 • grotere daadkracht/slagkracht bij aanvragen van bijv. fondsen e.d.
 • delen van kennis/ervaring en daar voordeel uit halen

De projecten blijven onder hoede van de eigen projectleiders die in nauw contact staan met het bestuur van HTW. De projectleiders kunnen zich geheel op het draaien van het project concentreren en hoeven zich niet druk te maken om de taken die het bestuur van HTW op zich neemt t.w.:

 • bestuurlijke taken
 • website
 • bankzaken
 • online boekhouden
 • het regelmatig uitgeven van nieuwsbrieven
 • enz.

Door samenwerking komen er mooie dingen tot stand, samen sta je sterker en het verrijkt je persoonlijke leven. HelpTeamWork staat graag voor die samenwerking en hoopt op deze manier nog meer mensen die dat zo hard nodig hebben te kunnen helpen, want dát is waar het uiteindelijk allemaal om draait!

Onze tante zou ervan genieten als ze kon zien wat er met haar nalatenschap gebeurt. Als we een aanvraag voor steun krijgen, vragen we ons altijd af wat tante Netty ervan zou vinden. We vinden het belangrijk dat een project kleinschalig is, dat bewaakt wordt of onze steun goed gebruikt wordt

Maria van den Eijnden-Westhoff
(nicht van ’tante Netty’ en bestuurslid van de Antoinette Metternich-Zandhuis Stichting)

De structuur van de organisatie

We vinden het mooi de verschillende rollen binnen HelpTeamWork vergelijkbaar te maken aan de functies binnen een sportvereniging. Zo ontstond de ‘organisatie’; iedere functie en rol wordt ingevuld met professionals die op vrijwillige basis hun bijdrage en inzet leveren.

 • ProjectLeden: de mensen die de projecten uitvoeren, die door HelpTeamWork worden ondersteund
 • TeamLeden: iedereen die een vaste taak en verantwoordelijkheid binnen de stichting op zich heeft genomen
 • Ambassadeurs: mensen die HelpTeamWork actief onder de aandacht brengen (bijv. BN’ers)
 • Scouts: mensen die nieuwe ProjectLeden en/of TeamLeden werven
 • SuperSubs: iedereen die zichzelf beschikbaar heeft gesteld om één of meerdere keren per jaar praktische ondersteuning te verlenen
 • Supporters: de mensen die HelpTeamWork toejuichen en steunen
 • Fans: de mensen die HelpTeamWork volgen via nieuwsbrieven, nieuwsberichten, Twitter e.d.

De stichting is ervan overtuigd dat deze ‘sportieve’ organisatie-structuur, een maximale inzet én passie de ingrediënten zijn om sámen een topprestatie te leveren!