Missie

Onder menswaardig bestaan wordt verstaan: dat mensen geen honger lijden, dat ze in een veilige omgeving wonen, dat er goed onderwijs gevolgd kan worden, dat er gezondheidszorg is en dat er liefde en geborgenheid leeft onder de mensen en binnen de gezinnen.

HelpTeamWork geeft hier invulling aan door projecten, waarin kansarmen en behoeftigen directe en duurzame hulp wordt geboden, te financieren, (mee) op te starten en uit te voeren. De projecten bevinden zich in landen buiten West-Europa.

De liefde van God heeft ons geïnspireerd om mensen te helpen, zonder daarbij te letten op geloof, ras of politieke overtuiging. Wij hopen en wensen dan ook dat mensen die het geloof niet als drijfveer hebben tóch het werk van de stichting willen steunen vanuit hun eigen levensovertuiging!

Visie

Stichting HelpTeamWork streeft na om de meest efficiënte en grootste kleinschalige stichting van Nederland te worden.

Stichting HelpTeamWork streeft er naar om:

  • meerdere projecten te steunen
  • landelijke bekendheid te genieten
  • een aantal bekende Nederlanders als ambassadeur aan de stichting te verbinden

Dat Folkert z’n droom écht waarmaakt in HTW heeft mij gemotiveerd om ook iets voor HTW te gaan doen. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat de missie en visie van HTW mij erg aanspreken. Ik hoop dat steeds meer mensen HTW een warm hart zullen toedragen.

Susanne Butter
(schrijfster aantal jaarverslagen HTW)

Doelstellingen

Stichting HelpTeamWork streeft 3 hoofddoelstellingen na om haar missie te volbrengen:

  • op financieel (bijv. fondswerving) en praktisch (bijv. projectplan opstellen, subsidieaanvraag opstellen) gebied steun verlenen aan projecten, zodat een project kan voorzien in goederen, middelen en/of mensen
  • nieuwe aanvullende projectleden leveren voor bestaande projecten als hier behoefte aan is
  • opzetten van nieuwe projecten door het leveren van zowel financiële als praktische steun alsook het leveren van bekwame medewerkers indien gewenst