Dit project in Chili is een afgerond project van Stichting HelpTeamWork. In dit project, in hoofdstad Santiago, werd hulp geboden aan straatkinderen die dreigden af te glijden naar drank- en drugmisbruik en criminaliteit. Ook de betrokken gezinnen waaruit deze kansarme kinderen kwamen werd zoveel mogelijk hulp geboden. Denk aan: materiële hulp, verstrekken van voedsel, liefde en aandacht, advies etc. Dit project wordt nog altijd gedraaid door de familie Weerheim. Met de hulp van Stichting HelpTeamWork is een dak bekostigd van een opvanglocatie.

==================

Project: oktober 2011 tot april 2016

Status: AFGEROND

Doel: gerealiseerd

==================

Familie Weerheim en straatkinderen in Santiago (Chili)

De uit Dokkum afkomstige familie Weerheim woont en werkt sinds 2009 met hun 4 kinderen in een achterstandswijk van de hoofdstad van Chili, Santiago.

Welke problemen komt de familie Weerheim tegen in de wijk?

Hun wijk Cerrillos heeft rond de 90.000 inwoners en is een van de oudste wijken van Santiago. In het gedeelte waar de familie woont is veel aan drugs en alcohol gerelateerde criminaliteit. Er zijn veel gebroken gezinnen met huiselijk geweld en sexueel misbruik. Door het ontbreken van een “thuis” zijn kinderen vaak tot laat in de nacht op straat te vinden. Op iedere hoek is drugs te koop en er is veel geweld. Veel mensen in deze wijk hebben geen hoop voor de toekomst. De familie heeft bewust gekozen om in deze wijk te gaan wonen. Ze wonen tussen de mensen die worstelen om in het dagelijks bestaan het hoofd boven water te houden.

Wat is er mooier dan hoop te brengen?

Wat de familie graag wil is hoop brengen in de uitzichtloze situatie. Veel kinderen vinden de weg naar het huis van familie Weerheim en geven aan dat het de enige plek is waar ze zich thuis voelen. Deze kinderen komen uit probleemgezinnen en hebben meer hulp nodig dan wat extra eten alleen. Ze krijgen persoonlijke aandacht, kunnen spelen en gewoon kind zijn. Ze krijgen onderwijs over uiteenlopende onderwerpen.
Ook wordt er gewerkt aan een programma om de kinderen vaardigheden voor later bij te brengen. Belangrijk is dat er weer een toekomst voor hen is. Dat ze hun eigenwaarde weer krijgen en begrijpen dat ze waardevol zijn. En weten dat God ook hèn op het oog heeft. Er wordt naar wegen gezocht om, naast de kinderen, ook de families te bereiken zodat de vicieuze cirkel van ellende kan worden doorbroken. Zo wordt er nu een vrouwenochtend opgezet en worden er activiteiten in de wijk georganiseerd.

De droom van de familie Weerheim

Tot op heden werkt de familie vanuit hun “eigen” huis in combinatie met een huis dat de familie huurt. Dit werkt goed, maar heeft als nadeel dat er een beperkt aantal kinderen kan komen. Tegenover hun huidige woning ligt een perceel, dat ze graag zouden willen gebruiken om het werk uit te breiden.

Met de komst van een sociaal christelijk centrum, kan de familie veel meer kinderen en families bereiken. Doel van dit centrum is namelijk:

 • begeleiden en helpen van kinderen (van 2-18 jaar) in het inloophuis
 • workshops houden voor kinderen; workshops op het gebied van: o.a. sexualiteit, oorzaken/gevolgen drank- en drugsgebruik, eigenwaarde, creativiteit
 • begeleiden van kinderen op sportgebied: basketbal, baseball, voetbal, zelfverdediging
 • bieden van kinderopvang, zodat alleenstaande ouders (meestal moeders) kunnen gaan werken
 • werkgelegenheid bieden d.m.v. naaiatelier
 • werkgelegenheid bieden d.m.v. leerbedrijf bouwen/lassen
 • bieden van 24-uurs opvang
 • begeleiden van ouders op het gebied van partnerproblematiek en opvoeding

Het zou geweldig zijn als we dit samen met uw hulp weten te realiseren!

Feiten & cijfers over dit project:

 • project in Chili (Zuid-Amerika)
 • hoofdstad: Santiago; wijk: Cerrillos met 90.000 inwoners
 • taal: spaans
 • project loopt sinds 2009
 • doel: opvang en hulp bieden aan straatkinderen die dreigen af te glijden naar drank- en drugswereld en criminaliteit
 • het gaat om gebroken gezinnen die kapot gaan door drank en drugs, die je op elke straathoek kunt kopen
 • gezinnen wonen in bouwvallige huisjes met soms wel 15 personen
 • er is veel huiselijk geweld binnen de gezinnen in deze achterstandswijk
 • onderwijs: er zijn situaties waarin tot 50 kinderen in een klas zitten!
 • ouders hebben zelf vaak geen middelbare school kunnen volgen en kunnen hun kinderen niet helpen met huiswerk
 • er is geen stimulans van huis uit, en door gevolgen van de drank- en drugsproblemen gaan veel kinderen niet naar school, waardoor er geen kans is op een toekomst
 • de criminaliteit in de wijk is groot en wordt steeds gewelddadiger, er wordt ook regelmatig geschoten
 • in de wijk leven grote roedels straathonden, met alle gevolgen van hygiëne en geluidsoverlast van dien

Wat is er al bereikt?

De familie Weerheim werkt nog geen 3 jaar in de wijk Cerrillos. Toch hebben ze al veel weten te bereiken. Hieronder enkele voorbeelden:

 • vertrouwen van de buurt en wijk. De familie Weerheim wordt vaak gezien als ‘buitenlanders met veel geld’. Dat is uiteraard niet het geval . Door je woord te geven en te houden, wint de familie langzaam maar zeker het vertrouwen van de mensen in de wijk
 • goede vriend. De familie krijgt veel steun van een vriend die al jaren in de wijk woont en alles en iedereen goed kent. Zonder hem zou het vrijwel onmogelijk zijn om de wijk binnen te komen en vertrouwen te winnen.
 • activiteiten. Tijdens de activiteiten met de kinderen komen inmiddels veel kinderen, jongeren, moeders, oma’s en ook werkloze mannen bij hen langs. Ook zij zien inmiddels dat de familie Weerheim zich met het hart en met passie inzet voor de jongeren. Er wordt veel aandacht besteed aan het leggen van contacten en langzaam maar zeker wordt meer informatie opgebouwd over de jongeren en de gezinsstuaties waarin zij opgroeien.
 • voedsel. Kinderen die ’s avonds geen eten hebben, krijgen een maaltijd
 • kind zijn. Er komen dagelijks 10 kinderen bij de familie om weer even echt kind te zijn
 • materiële hulp. Er wordt materiële hulp gegeven aan hen die dat nodig hebben
 • onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven, o.a. op het gebied van geloof, praktische vaardigheden e.d.
 • advies en hulp. De familie Weerheim biedt een luisterend oor, advies en hulp in moeilijke gezinssituaties, bijv. in een gezin waar vader alcohol en drugsverslaafd is en moeder het na 16 jaar niet meer ziet zitten of bijv. hulp bij de ernstige mishandeling van een moeder

Kinderkamp vakanties

Tijdens vakanties organiseren Alex en Joke kinderkampen. Deze kinderkampen duren een week en hier komen dan zo’n 50 kinderen (van 2 tot 18 jaar). De 8 begeleiders leggen intensief contact met de kinderen en tieners. Naast leuke activiteiten als dansen, knutselen, timmeren wordt er ook ‘gewoon’ gespeeld. Ook wordt gekeken naar films met daarin huiselijk geweld. Dit maakt veel indruk op de kinderen.

Het resultaat van deze week is dat deze kinderen op hen vertrouwen. En het belangrijkste resultaat is dat deze kinderen in positieve zin veranderen!