De basis voor Stichting HelpTeamWork wordt gevormd door de kernwaarden en de specifieke kenmerken van de stichting.

Kernwaarden

De volgende waarden vormen de kern voor wat Stichting HelpTeamWork doet en voor wie bij de stichting betrokken zijn:

 • geen onderscheid naar geloof, ras, geaardheid of levensovertuiging
 • passie en compassie
 • gedreven
 • respect en opkomen voor de medemens
 • professionaliteit
 • ambitieus, maar bescheiden
 • hart voor mensen

Het is erg leuk om elke keer weer contact te zoeken met de mensen achter de projecten en te schrijven over hun bezigheden. Elk project is anders, maar heeft een positieve impact op veel mensen. Niets druppel op een groeiende plaat! Elke nieuwsbrief weer lees je over kinderen, jongeren en volwassenen van wie het leven positief verandert dankzij één van de projecten van HTW

Joyce Bilal Hovestad
(eerste nieuwsbriefschrijfster HTW)

Kenmerken/U.S.P.’s

De volgende kenmerken zijn typerend voor Stichting HelpTeamWork en maken HelpTeamWork uniek:

 • HTW steunt meerdere projecten
 • 100% van de donaties gaat naar de projecten
 • met een klein team effectief en efficiënt werken
 • er is geen sprake van salaris en/of beloning binnen de stichting
 • HTW steunt zowel christelijke als niet-christelijke projecten

Kenmerkende werkwijze van Stichting HelpTeamWork:

 • HTW biedt duurzame, opbouwende hulp, die leidt tot zelfredzaamheid
 • HTW helpt projecten aan een breed/breder draagvlak en zorgt voor een meer gestructureerde en/of zakelijke aanpak daar waar dat nodig is
 • door brede samenwerking bereikt HTW haar doelen
 • in de projecten wordt samengewerkt met de lokale bevolking

De combinatie van deze kernwaarden en kenmerken zijn bepalend voor waar de stichting voor staat en voor de normen en waarden van de betrokkenen. Deze combinatie is bepalend voor de unieke formule van Stichting HelpTeamWork.