U bent hier

Home » Blogs » blog van Nieuwsberichten » Wachten op de Gambiaanse ministerraad
 
 
Met smart wachten we op de afgifte van de bouwvergunning van de nieuwe workshop. Het vergt een enorme inspanning om die te verkrijgen. Ten eerste moet je de juiste ambtenaar op de juiste plek zien te vinden en vervolgens een afspraak zien te regelen.
Omdat de voltallige ministerraad de afgelopen maanden met de president op missie was in het buitenland en de vervangers op de verschillende departementen weinig bevoegdheden hadden, zat er niks anders op dan te wachten op de terugkeer van de verantwoordelijke ministers. Twee weken geleden was dat eindelijk het geval. 
Vorige week is een afgevaardigde van het betreffende ministerie op onze nieuwe locatie geweest om alles op te meten en de tekeningen te bekijken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen de ministerraad eindelijk terug was, lag Gambia een week plat vanwege het offerfeest. Ook op de workshop werd een dier geslacht.
 
 
 
We hoopten dat we de bouwvergunning deze week kregen, maar opnieuw was er vertraging. Het Islamitische offerfeest werd gevierd. Het hele land ligt dan een week plat, dat wil zeggen alles behalve de zorg voor nieuwe kleding en de aanschaf van een schaap om te offeren. We wachten vol spanning hoe lang het nog gaat duren…
 
Wanneer gaat de bouw van start?
Met een bedrag van 10.000 euro kunnen we van start. Met dit bedrag wordt de grond bouwrijp gemaakt, komt er een fundering en wordt de bouwplaats voorzien van water en elektriciteit. Dit bedrag is er – nog – niet. Op dit moment zijn we druk met het aanvragen van subsidie bij verschillende fondsen. Er gaat veel tijd zitten in het compleet maken van de aanvragen. Elk fonds stelt weer andere eisen. 
Zodra het startbedrag binnen is en er activiteit op de bouwplaats is, wordt het gemakkelijker om nieuwe fondsen te werven. Er kunnen dan actiefoto’s gemaakt worden waardoor de plannen voor geïnteresseerde financiers nog duidelijker worden.  
Weet jij een goede actie voor het verwerven van het startbedrag van 10.000 euro? Alle invallen en ideeën zijn welkom. Denk jij met ons mee? 
 
Aan de overkant is wel elektriciteit. Er moet een kabel over de weg geleid worden naar 2 masten die voor onze workshop worden geplaatst.
 

Reactie toevoegen

HelpTeamWork

100% naar projecten HelpTeamWork Kwaliteitsstempel 100% doelstelling Stichting HelpTeamWork

Donaties

Stichting HelpTeamWork

Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle

06 1024 8891
info@helpteamwork.nl

 

Bankrek.nr.  1668.95.512
tnv Stichting HelpTeamWork
te Zwolle

IBAN: NL50 RABO 0166 8955 12
RSIN: 8510.36.624

 

ANBI