In de vorige nieuwsbrief lichtten we al een tipje van de sluier op. Er stond wat op stapel! Er werd actie gevoerd voor HelpTeamWork in het prachtige Friese stadje Dokkum. Met een typisch en niet te versmaden Fries product nl…………: Fryske sûkerbôle (=suikerbrood).

De Topaz jeugdclub is druk bezig geweest om zoveel mogelijk sûkerbôlen te verkopen en dat is  heel goed gelukt! Ze overtroffen hun eigen verwachting en haalden maar liefst € 860,- op voor Rose van Springs of Life die onlangs als eerste van de 10 kinderen naar de junior highschool ging. Dat de actie zo’n groot succes werd, was mede te danken aan het feit dat de kinderen heel goed het verhaal van Rose wisten te vertellen. Er werd hen dan ook regelmatig een extra gift toegestopt…… HelpTeamWork mocht de geweldige cheque in ontvangst nemen in een kerkdienst in Dokkum en daarbij nog wat vertellen over het project en het werk van HTW.

Omdat er ook nog een kampweekend voor de Topaz jeugd in het verschiet lag, waar ook altijd voor een goed doel wordt gecollecteerd, was ook deze collecte bestemd voor Rose. Ook met deze collecte werd een veel groter bedrag dan verwacht bijeen gebracht. De teller staat inmiddels, inclusief nagekomen lieve extra giften, totaal op maar liefst € 1126,50! Kortom een super actie van de jeugd van Dokkum e.o. Een actie waar wij als HelpTeamWork erg dankbaar voor zijn! Reuze bedankt voor jullie inzet Topaz!