U bent hier

Home » Stichting HelpTeamWork

Wij stellen stichtig HelpTeamWork graag aan u voor

Missie

“Stichting HelpTeamWork wil ieder mens, kind of volwassene, de mogelijkheid geven een menswaardig bestaan op te bouwen.“

Onder menswaardig bestaan wordt verstaan: dat mensen geen honger lijden, dat ze in een veilige omgeving wonen, dat er goed onderwijs gevolgd kan worden, dat er gezondheidszorg is en dat er liefde en geborgenheid leeft onder de mensen en binnen de gezinnen. 

HelpTeamWork geeft hier invulling aan door projecten, waarin kansarmen en behoeftigen directe en duurzame hulp wordt geboden, te financieren, (mee) op te starten en uit te voeren. De projecten bevinden zich in landen buiten West-Europa.

De liefde van God heeft ons geïnspireerd om mensen te helpen, zonder daarbij te letten op geloof, ras of politieke overtuiging. Wij hopen en wensen dan ook dat mensen die het geloof niet als drijfveer hebben tóch het werk van de stichting willen steunen vanuit hun eigen levensovertuiging!

 

Missie, visie en kernwaarden van stichting HelpTeamWork

Visie

Stichting HelpTeamWork streeft na om in 2020 de meest efficiënte en grootste kleinschalige stichting van Nederland te worden.

Stichting HelpTeamWork streeft er naar om eind 2020:

  • 3 projecten te steunen
  • landelijke bekendheid te genieten
  • minimaal 5 bekende Nederlanders als ambassadeur aan de stichting verbonden te hebben

 

 

Organisatie

De stichting betaalt geen salaris; iedere functie en rol wordt ingevuld met professionals die op vrijwillige basis hun bijdrage en inzet leveren.

De organisatie van HelpTeamWork bestaat uit rollen die vergelijkbaar zijn met de functies binnen een sportvereniging:

  • ProjectLeden: de mensen die de projecten uitvoeren, die door HelpTeamWork worden ondersteund
  • TeamLeden: iedereen die een vaste taak en verantwoordelijkheid binnen de stichting op zich heeft genomen
  • Ambassadeurs: mensen die HelpTeamWork actief onder de aandacht brengen (bijv. BN'ers)
  • Scouts: mensen die nieuwe ProjectLeden en/of TeamLeden werven
  • SuperSubs: iedereen die zichzelf beschikbaar heeft gesteld om één of meerdere keren per jaar praktische ondersteuning te verlenen
  • Supporters: de mensen die HelpTeamWork toejuichen en steunen
  • Fans: de mensen die HelpTeamWork volgen via nieuwsbrieven, nieuwsberichten,  Twitter e.d.

   

De stichting is ervan overtuigd dat deze 'sportieve' organisatie-structuur, een maximale inzet én passie de ingrediënten zijn om sámen een topprestatie te leveren! Ons credo is dan ook:

Help mensen Samen aan een toekomst

 

 

HelpTeamWork

100% naar projecten HelpTeamWork Kwaliteitsstempel 100% doelstelling Stichting HelpTeamWork

Donaties

Stichting HelpTeamWork

Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle

06 1024 8891
info@helpteamwork.nl

 

Bankrek.nr.  1668.95.512
tnv Stichting HelpTeamWork
te Zwolle

IBAN: NL50 RABO 0166 8955 12
RSIN: 8510.36.624

 

ANBI