Toen het gezinshuis de deuren opende in het najaar van 2012 waren de kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Nu, ruim 11 jaar later, zijn ze dus tussen de 13 en 23 jaar. Vanaf de start leerden de kinderen dat het heel belangrijk is om verantwoordelijkheid te dragen door een steentje bij te dragen in de huishouding.

Zo leerden ze al direct om te helpen om een maaltijd voor te bereiden door groenten te snijden, de tafel te dekken en af te ruimen, af te wassen, om hun eigen bed op te maken, om schoenen te poetsen, enz. Met het verstrijken van de jaren zijn de klussen steeds meer uitgebreid en leren de kinderen steeds meer om zorg te dragen voor hun leefomgeving.

Alle kinderen kunnen inmiddels koken, ze kunnen wassen en helpen met allerhande klussen in en om het huis. In de grote vakantie (kerstperiode) waren ze allemaal weer voor een langere tijd thuis en hebben ze met elkaar, onder begeleiding van Paul, het hele huis van binnen opnieuw geverfd, zodat het er weer spik en span uit ziet.

En ook draaien de jongens hun hand er niet voor om, om op het dak te klimmen en daar kleine reparaties te doen. Maar ze verrasten mama Eunike nog het meest toen ze met een voorstel kwamen om een overkapping te maken buiten om daar de was te kunnen drogen. In de tussentijd hadden ze met elkaar van hun kleine beetje zakgeld dat ze krijgen ook al voldoende geld gespaard zodat ze de bekostiging ook voor hun rekening namen …

Toen wij dit hoorden, gloeiden we van trots dat onze kinderen écht in staat zijn om samen verantwoordelijkheid te dragen. Dit maakt dat wij er heel sterk van overtuigd zijn dat alle kinderen zich, na afronding van hun (beroeps)opleiding zullen gaan redden in de Keniaanse maatschappij.