U bent hier

Home » Doneren

Doneer en help mee

Help ons mee om als Team het verschil te maken. Steun onze projecten en maak uw gift over op:

Bankrekeningnr.: IBAN: NL50 RABO 0166 8955 12 (Rabobank)

t.n.v. Stichting HelpTeamWork

te Zwolle

o.v.v. 'gezinshuis Mombasa'

Gun het deze kinderen. Ze hebben het hard nodig!

 

Kort: maatregelen m.b.t. Betrouwbaarheid & Vertrouwen 

 1. Stichting HelpTeamWork beschikt over de ANBI-status.
 2. HelpTeamWork hanteert een unieke 100%-doelstelling. HelpTeamWork maakt er een sport en gewoonte van om alle onkosten gesponsord te krijgen. Waar dat niet kan of lukt zoeken we specifieke sponsoren die de onvermijdelijke onkosten op zich willen nemen. Het behalen van de 100%-doelstelling wordt jaarlijks (kostenloos) getoetst door 2 gerenommeerde financiële partijen. Niet onbelangrijk: de 100% is over alle jaren behaald. M.a.w. uw euro komt volledig ten goede aan onze projecten!
 3. De projecten binnen HelpTeamWork houden in het projectland nauwkeurig hun financiën, zowel inkomsten als uitgaven, bij. Dat is (één van de) voorwaarde(n) die we bij HelpTeamWork aan een project stellen om binnen HelpTeamWork te kunnen worden opgenomen en te blijven.
 4. Om fouten én fraude zoveel mogelijk te voorkomen én zo snel mogelijk te signaleren beheren minimaal 2 personen de financiën binnen HelpTeamWork, waaronder uiteraard de penningmeester.
 5. Alle Nederlandse donaties en financiële transacties worden door HelpTeamWork minimaal maandelijks bijgehouden in een online boekhouding. Donatie-overzichten worden hierbij verstrekt aan de Nederlandse projectleiders van het desbtreffende project.

Bekijk hieronder eventueel nog meer informatie.

 

doneren maakt rijk

 

Steun de kinderen in Kenia:

 • steun de kinderen met een eenmalige gift of doneer maandelijks een vast bedrag t.b.v. de kinderen in Kenia
 • voor maar 27,50 euro per maand zorgt u er voor dat één van de prachtige kinderen in een veilig huis opgroeit, naar school kan gaan en zich kan ontwikkelen naar zijn of haar eigen toekomst; en u kunt persoonlijk contact onderhouden met het kind dat door u wordt gesteund. Neem voor meer informatie contact met ons op of stuur een email naar gezinshuismombasa@helpteamwork.nl

Door er sámen voor te gaan helpen we mensen, die het hard nodig hebben, op weg naar een zonnige, hoopvolle toekomst! 

 

Vertrouwen en controle

Stichting HelpTeamWork steunt projecten alleen als we het volste vertrouwen hebben in de mensen die het project leiden. Maar naast vertrouwen is ook helderheid in de uitvoering van het project en de behaalde resultaten een vereiste. Stichting HelpTeamWork past hiervoor in samenwerking met de projecten de volgende maatregelen toe:

 • Vastleggen bestedingsafspraken
 • Verstrekken kopie contracten/overeenkomsten/facturen/bonnen/contactgevens
 • Oplevering 2-maandelijkse Highlight Reports
 • Skype-gesprekken eens per 2 maanden
 • Verstrekken van input t.b.v. nieuwsbrieven HTW

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de controlemaatregelen het document 'transparantie projecten en controlemaatregelen'.

Naast bovenstaande maatregelen bezoekt HelpTeamWork tot 4 keer per 2 jaar het project ter plaatse om maximaal betrokken te blijven bij de leiding en de doelgroep van het project. Tenslotte zoekt HelpTeamWork voor o.a. de controle de samenwerking met andere stichtingen en organisaties. Op deze manier kan controle kostenefficiënt worden uitgevoerd, maar kan ook van elkaars ervaringen worden geleerd.

 

100% t.b.v. van onze projecten

Uw gift wordt voor de volle 100% besteed aan de kinderen in de projecten van HelpTeamWork. Wij kunnen dit garanderen doordat we louter en alleen met onbetaalde professionals en vrijwilligers werken. We verstrekken dan ook geen salarissen en geen enkele vergoedingen of onkostenvergoedingen. Ook voor acties zoeken we voor eventuele investeringen eerst een sponsor. Geen sponsor = Geen actie.

Kijk voor meer over onze 100%-doelstelling en over onze financiële verantwoording op: 100%-doelstelling_en_verantwoording

 

ANBI-regeling voor fiscaal voordeel

Sinds 26 oktober 2011 beschikt Stichting HelpTeamWork over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze ANBI status kan voordelig zijn voor zowel u als donateur alsook voor ons. Wanneer u bijvoorbeeld per maand 30 euro aan HelpTeamWork schenkt, krijgt u 10 tot 15 euro terug van van de belasting. Exacte bedragen zijn afhankelijk van uw eigen fiscale situatie en ook van het soort gift. De belastingdienst maakt onderscheid in gewone giften (aftrekbaar boven 1% van uw inkomen) en periodieke giften (volledig aftrekbaar). Belangrijkste voorwaarden voor de aftrek van periodieke giften zijn:

 • u doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
 • de gift is schriftelijk vastgelegd (neem contact met ons op en HelpTeamWork regelt de rest)
 • deze gift is minimaal 5 jaar achter elkaar
 • er staat geen tegenprestatie tegenover de gift

U kunt meer informatie vinden op https://www.belastingdienst.nl/giften. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze penningmeester door te mailen naar info@helpteamwork.nl

 

Geen CBF-keurmerk

Stichting HelpTeamWork heeft geen CBF-keurmerk. Deze keuze is bewust gemaakt, omdat de jaarlijkse kosten die CBF hiervoor rekent voor HelpTeamWork niet opwegen tegen 'de waarde van dit keurmerk'. Het bestuur van HelpTeamWork hecht meer waarde aan de doelstelling van HelpTeamWork om 100% van de donaties ten goede te laten komen van onze projecten.

In plaats van het CBF-keurmerk streeft het bestuur van HelpTeamWork naar maximale transparantie rondom de bestedingen. Dit bereiken wij door o.a. de boekhouding gestructreerd vast te leggen in het online boekhoudpakket 7x24 Tevens laten wij onze boekhouding jaarlijks controleren door twee gerenommeerde financiële partijen. De accountant stelt voor HelpTeamWork het financieel jaarverslag op. Neemt u voor meer informatie hierover contact met ons op. 

HelpTeamWork

100% naar projecten HelpTeamWork Kwaliteitsstempel 100% doelstelling Stichting HelpTeamWork

Donaties

Stichting HelpTeamWork

Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle

06 1024 8891
info@helpteamwork.nl

 

Bankrek.nr.  1668.95.512
tnv Stichting HelpTeamWork
te Zwolle

IBAN: NL50 RABO 0166 8955 12
RSIN: 8510.36.624

 

ANBI