U bent hier

Home » Blogs » blog van Nieuwsberichten » Communicatie HTW en Yoba

Sinds mei 2014 is Yoba Gambia een van de projecten onder de paraplu van Stichting HelpTeamWork. Sindsdien maakten we samen stappen om een nieuwe workshop (werkplaats) te realiseren op een nieuwe locatie. Kansarme jongeren leren hier het timmermansvak om zo in hun toekomstige onderhoud te voorzien. Inmiddels gaat het goed met de jongens, is de grond gekocht, liggen er mooie tekeningen, is er electriciteit en water gerealiseerd en vindt er al de nodige bedrijvigheid plaats op de nieuwe zichtlocatie.

Afsluiting samenwerking HelpTeamWork en bouw Yoba workshop
Afgelopen maanden hebben we echter moeten constateren dat de werkwijze van HelpTeamWork en de werkwijze van Yoba te veel van elkaar verschillen. Dit maakt dat we tot de conclusie zijn gekomen dat we elkaar niet meer versterken en we hebben dan ook besloten om de samenwerking met betrekking tot de bouw van de workshop te beëindigen. 

Ontvlechting
De beëindiging van deze samenwerking betekent dat HelpTeamWork de verdere bouw van de nieuwe workshop niet meer projectmatig en financieel zal ondersteunen. Wel dragen we Yoba nog steeds een warm hart toe en hebben vertrouwen in de doelstellingen van Yoba en het ondernemerschap van Omar. De intentie van HelpTeamWork is dan ook om het voor Yoba gereserveerde bedrag onder voorwaarden op een later tijdstip ten gunste van Yoba te laten komen in de vorm van financiering van vervanging van de machines. De 100%-doelstelling van HelpTeamWork blijft ook hier van groot belang. 
 
Yoba gaat verder

Onder de vlag van de stichting 'Stichting vrienden van Omar's workshop' wordt er verder gewerkt aan de realisatie van de nieuwe workshop. Via deze stichting kunt u de bouw van de nieuwe workshop verder steunen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het bestuur van de nieuwe stichting.

De nieuwe locatie werkt
Op dit moment gaat het goed met de workshop. Omar is meteen volop aan de slag gegaan op het nieuwe terrein: hij heeft een tijdelijk onderkomen gebouwd voor promotieproducten, de meterkast, kantoor etc.. Dit werkte meteen goed, het leverde al veel klanten op. De jongens maken producten op de oude workshop en transporteren dat naar de nieuwe plek om tentoon te stellen. 
Met dankbaarheid voor wat er is gerealiseerd en met hoop en vertrouwen in de toekomst van Yoba, nemen we afscheid.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via telefoon of mail. 

Bestuur HelpTeamWork

 

Contactgegevens Stichting Vrienden van Omar’s Workshop:

Voorzitter: R. Groeneveld – r.groeneveld63@upcmail.nl – 06-15116858

Fondsenwerver: J. Eisen – jeisen@kpnmail.nl - 06 -47180841

Reactie toevoegen

HelpTeamWork

100% naar projecten HelpTeamWork Kwaliteitsstempel 100% doelstelling Stichting HelpTeamWork

Donaties

Stichting HelpTeamWork

Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle

06 1024 8891
info@helpteamwork.nl

 

Bankrek.nr.  1668.95.512
tnv Stichting HelpTeamWork
te Zwolle

IBAN: NL50 RABO 0166 8955 12
RSIN: 8510.36.624

 

ANBI