U bent hier

Home » Wat doen we

Activiteiten en doelstellingen stichting

 

Doelstellingen

Stichting HelpTeamWork streeft 3 hoofddoelstellingen na om haar missie te volbrengen:

  1. op financieel (bijv. fondswerving) en praktisch (bijv. projectplan opstellen, subsidieaanvraag opstellen) gebied steun verlenen aan projecten, zodat een project kan voorzien in goederen, middelen en/of mensen
  2. nieuwe aanvullende projectleden leveren voor bestaande projecten als hier behoefte aan is
  3. opzetten van nieuwe projecten door het leveren van zowel financiële als praktische steun alsook het leveren van bekwame medewerkers indien gewenst

 

Toekomstperspectief en zelfredzaamheid

HelpTeamWork steunt hierbij alleen projecten waarmee duurzame hulp wordt geboden. Dus hulp die langdurend kansen verhoogt. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van de stichting dat alleen geïnvesteerd wordt in projecten onderleiding van of in samenwerking met de lokale bevolking. Zo ontstaat commitment van de bevolking en daarmee een breed draagvlak. Op deze manier komt opbouw ter plaatse en hulp met een langdurend effect centraal te staan en wordt het einddoel, namelijk toekomstperspectief en tegelijkertijd zelfredzaamheid, bereikt.

 

Activiteiten

Stichting HelpTeamWork bereikt haar doelen om de  projecten te kunnen steunen d.m.v.:

  1. het werven van fondsen en sponsoring.
  2. het organiseren van activiteiten/acties die geld en/of goederen genereren
  3. het verzorgen van public relations waardoor donaties gegenereerd worden
  4. het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden

 

Samenwerken maakt het sámen werken sterker!

 

HelpTeamWork

100% naar projecten HelpTeamWork Kwaliteitsstempel 100% doelstelling Stichting HelpTeamWork

Donaties

Stichting HelpTeamWork

Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle

06 1024 8891
info@helpteamwork.nl

 

Bankrek.nr.  1668.95.512
tnv Stichting HelpTeamWork
te Zwolle

IBAN: NL50 RABO 0166 8955 12
RSIN: 8510.36.624

 

ANBI