U bent hier

Home » De stichting » Jaarverslag en jaarrekening Stichting HelpTeamWork

HelpTeamWork = 100%; 100% naar de projecten van HelpTeamWork100% doelstelling 2012 gehaald HelpTeamWork Felix Accountants Net-Account

100% donaties/giften voor onze projecten

Bij Stichting HelpTeamWork vinden we het belangrijk dat uw donatie voor de volle 100% ten goede komt aan de kinderen in onze projecten. Onmogelijk? Wij laten graag zien dat dat kan. We vinden dat dat moet!

We bereiken deze 100%-doelstelling door hard te werken; samen met de inzet van de vrijwilligers. Ook vinden we het onze plicht om kritisch te kijken naar de uitgaven. En als een uitgave echt nodig is, doen we ons uiterste beste om hiervoor een sponsor te vinden. Zo wordt elke uitgave gesponsord, zodat iedere donatie geheel ten goede komt aan onze goede projecten.

De financiële boekhouding van HelpTeamWork wordt jaarlijks gecontroleerd door 2 financiële partijen en hierbij wordt expliciet gekeken en vastgesteld of HelpTeamWork aan de 100%-doelstelling heeft voldaan.

 

Jaarverslag/-rekening 2017

Felix Accountants heeft voor HTW over het jaar 2017 de jaarrekening HelpTeamWork 2017 opnieuw opgesteld. Hierbij hebben Net-Account en Felix Accountants ook over 2017 wederom de 100%-doelstelling van Stichting HelpTeamWork gecontroleerd en akkoord bevonden. We zijn er dankbaar voor dat we met de inhoudelijke check en samenwerking van beide financiële bedrijven mogen aantonen dat er voor het 7e jaar op rij geen enkel deel van de donaties verloren gaat.

 

Jaarrekening en jaarverslag 2016

Over het jaar 2016 heeft Felix Accountants voor HTW de jaarrekening HelpTeamWork 2016 opnieuw opgesteld. Net-Account en Felix Accountants hebben over 2016 wederom de 100%-doelstelling van Stichting HelpTeamWork gecontroleerd en akkoord bevonden. Dankbaar en blij zijn we, dat we zo sámen weer een mooi resultaat mochten neerzetten.

De 100%-doelstelling is voor Stichting HelpTeamWork erg belangrijk. Over 2016 mogen we net als voorgaande jaren zeggen dat deze opnieuw gehaald is. Felix Accountants en Net-Account hebben deze controle over 2016 gedaan en kunnen wederom bevestigen dat deze akkoord is bevonden. Sámen is voor Stichting HelpTeamWork ook erg belangrijk en we zijn dan ook dankbaar en blij, dat we sámen in 2016 weer een mooi resultaat mochten neerzetten.

 

Jaarrekening en jaarverslag 2015

Felix Accountants heeft voor HTW de jaarrekening HelpTeamWork 2015 weer opgesteld. Net-Account en Felix Accountants hebben over 2015 wederom de 100%-doelstelling van Stichting HelpTeamWork gecontroleerd en akkoord bevonden. Dankbaar en blij zijn we, dat we zo sámen weer een mooi resultaat mochten neerzetten.

Zoals u gewend bent leest u in het jaarverslag 2015 wat er binnen HTW allemaal is gebeurd en welke bijzondere mijlpalen we mochten bereiken in het afgelopen jaar. We zijn iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor HelpTeamWork en/of HelpTeamWork al dan niet financieel heeft gesteund ontzettend dankbaar. Alleen Samen zijn we in staat d.m.v. TeamWork hulp te bieden aan de kansarmen!

 

Jaarrekening en jaarverslag 2014

Evenals voorgaande jaren heeft Felix Accountants de jaarrekening HelpTeamWork 2014 weer opgesteld. En, minstens zo belangrijk, Net-Account en Felix Accountants hebben over 2014 wederom de 100%-doelstelling van Stichting HelpTeamWork gecontroleerd en akkoord bevonden.

In het jaarverslag 2014, dat ook weer geschreven is door Susanne F. Butter-Schuil, kunt u zien wat er in het jaar 2014 allemaal heeft mogen plaatsvinden en wat we met de gezamenlijke inspanningen hebben mogen bereiken. 

Tot slot benadrukken we graag expliciet dat we blij zijn dat het behalen van deze strenge 100%-doelstelling wederom expliciet door Felix Accountants en Net-Account is getoetst. We zijn iedereen dankbaar dat we dit door middel van TeamWork in 2014 opnieuw hebben kunnen en mogen waarmaken!

 

Jaarrekening en jaarverslag 2013

Inmiddels is de jaarrekening HelpTeamWork 2013 weer opgesteld door Felix Accountants. Zowel Felix Accountants als Net-Account hebben over 2013 wederom de 100%-doelstelling van Stichting HelpTeamWork gecontroleerd en akkoord bevonden.

In het jaarverslag 2013, geschreven door Susanne F. Butter-Schuil, kunt u zien wat er in het jaar 2013 allemaal heeft mogen plaatsvinden. 

Tot slot benadrukken we graag expliciet dat we blij zijn dat het behalen van deze strenge 100%-doelstelling wederom expliciet door Felix Accountants en Net-Account is getoetst. We zijn iedereen dankbaar dat we dit gezamenlijk in 2013 opnieuw hebben kunnen waarmaken!

 

Jaarrekening en jaarverslag 2012

Graag verwijzen we u naar ons jaarverslag 2011/2012 voor een gedetailleerd verslag van ons startjaar.

Blader door het FlipBook Jaarverslag 2011/2012 FlipBook Jaarverslag HelpTeamWorkof bekijk de PDF-versie PDF-versie Jaarverslag HelpTeamWork  of bekijk de jaarrekening 2011/2012. 

 

 

100% naar onze projecten. Dat moet; dat helpt!

 

HelpTeamWork

100% naar projecten HelpTeamWork Kwaliteitsstempel 100% doelstelling Stichting HelpTeamWork

Donaties

Stichting HelpTeamWork

Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle

06 1024 8891
info@helpteamwork.nl

 

Bankrek.nr.  1668.95.512
tnv Stichting HelpTeamWork
te Zwolle

IBAN: NL50 RABO 0166 8955 12
RSIN: 8510.36.624

 

ANBI