U bent hier

Home » Disclaimer

 

Aansprakelijkheid 

Stichting HelpTeamWork streeft naar correcte en actuele informatie op deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website pagina's geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt Stichting HelpTeamWork geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. 
 
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichting HelpTeamWork aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Stichting HelpTeamWork behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
 
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Stuur uw bericht naar info@helpteamwork.nl
 
 

Copyright

Niets uit deze website mag zonder toestemming worden verveelvoudigd, gepubliceerd of opgeslagen in een gegevensbestand. Overname van artikelen en foto’s alleen na schriftelijke toestemming van Stichting HelpTeamWork. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 

Functioneren van deze website

Stichting HelpTeamWork garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Stichting HelpTeamWork is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Stichting HelpTeamWork of door u aan Stichting HelpTeamWork middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

HelpTeamWork

100% naar projecten HelpTeamWork Kwaliteitsstempel 100% doelstelling Stichting HelpTeamWork

Donaties

Stichting HelpTeamWork

Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle

06 1024 8891
info@helpteamwork.nl

 

Bankrek.nr.  1668.95.512
tnv Stichting HelpTeamWork
te Zwolle

IBAN: NL50 RABO 0166 8955 12
RSIN: 8510.36.624

 

ANBI